Investor: Mobis Slovakia s.r.o.
Generálny dodávateľ stavby: Advanced Solution Engineering s.r.o.

Popis: Výrobná hala. Realizácia vzduchotechniky pre výrobnú halu a technologické odsávanie vzduchu.