DomovO spoločnosti

O spoločnosti

Náš názov hovorí sám za seba. Postaráme sa o vzduchotechniku od a do z

Naša spoločnosť AZ KLIMA sa špecializuje na technické zariadenia budov a dodávku vzduchotechniky a chladiacej techniky pre rôzne typy budov, administratívne a obchodné centrá, letiská, nemocnice, ale napríklad aj kultúrne domy a reštaurácie. V roku 2021 sme sa stali súčasťou novej, zelenej energetickej spoločnosti – ESCO Slovensko, spoločného podniku ČEZ ESCO a SPP.

Rozdýchame každú budovu

Bez kvalitného systému chladenia, kúrenia a vetrania sa nezaobíde žiadna administratívna budova alebo priemyselná budova, pritom každá si vyžaduje trošku iné podmienky. Spracujeme projektovú dokumentáciu ku každému projektu na mieru technických potrieb aj ekonomických očakávaní, vyrobíme vzduchotechnické potrubie, vzduchotechnické jednotky a ďalšie komponenty. Postaráme sa aj o riadenie, montážnu činnosť, záručný a pozáručný servis. Skrátka rozdýchame vašu budovu!

Zákazník

Pre každého zákazníka pracovníci AZ KLIMA vždy identifikujú jeho technické potreby a ekonomické očakávania a potom pripravia také riešenie, ktoré prinesie zákazníkovi maximálnu hodnotu.

Ako išiel čas s AZ Klima?

2021

Zmena vlastníka spoločnosti ESCO Slovensko, a. s.

2020

Zmena vlastníka spoločnosti ČEZ ESCO, a.s.

2017

Vznik pobočky vo Zvolene. Zmena sídla spoločnosti AZ KLIMA SK, s.r.o.

2016

Zmena akcionára v materskej spoločnosti, 100% vlastníkom sa stala spoločnosť ČEZ ESCO, a.s.

2014

Materská spoločnosť AZ KLIMA a.s. odkúpila 25% podielu na základnom imaní AZ KLIMA SK, s.r.o. a tým sa stala jej 100% vlastníkom

2012

Majetková transformácia, zmena právnej formy a názvu na AZ KLIMA, a. s.

2000

Vznik AZ KLIMA SK, s.r.o. so sídlom v Bratislave

1992

Vznik materskej spoločnosti AZ KLIMA, s. r. o. so sídlom v Brne

Naša práca prebieha v súlade s platnými normami. Pozrite si naše certifikáty.

Riadime sa platnými normami, dodržiavame bezpečnosť práce a snažíme sa minimalizovať dopad na životné prostredie. Presvedčte sa sami.

Spolupracujeme s renomovanými výrobcami a dodávateľmi
CIC - Logo
DAIKIN - Logo
DencoHappel logo
Fujitsu - logo
Janka Engineering - logo
LG - logo
AZ KLIMA SK JE ČLEN SPOLOČNÉHO PODNIKU ČEZ A SPP
SPP - Logo
Sme člen zväzu
SPOLOČNOSTI SPOLOČNÉHO PODNIKU ČEZ A SPP