DomovKontakt

Kontakt

Sídlo firmy

Bratislava

AZ KLIMA SK, s.r.o.
Tomášikova 28C
821 01 Bratislava
Slovensko

e-mail telefón+421 948 215 479

Registračné údaje

AZ KLIMA SK, s.r.o.
Tomášikova 28C
821 01 Bratislava

IČ: 357 969 44
Výpis z OR

Bankové spojenie

Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK35 7500 0000 0040 0221 9610
SWIFT: CEKOSKBX

Dôveryhodná firma

AZ KLIMA SK, s.r.o. je certifikovaná
“Dôveryhodná Firma”
Viac info

AZ KLIMA SK JE ČLEN SPOLOČNÉHO PODNIKU ČEZ A SPP
SPP - Logo
Sme člen zväzu
SPOLOČNOSTI SPOLOČNÉHO PODNIKU ČEZ A SPP