DomovKontakt

Kontakt

Sídlo firmy

Bratislava

AZ KLIMA SK, s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A
831 04 Bratislava 3
Slovensko

e-mail telefón+421 948 215 479
Prevádzka

Zvolen

AZ KLIMA SK, s.r.o.
Hronská 1
960 93 Zvolen
Slovensko

e-mail telefón+421 910 790 704

Registračné údaje

AZ KLIMA SK, s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A,
831 04 Bratislava 3

IČ: 357 969 44
Výpis z OR

Bankové spojenie

Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK35 7500 0000 0040 0221 9610
SWIFT: CEKOSKBX

Dôveryhodná firma

AZ KLIMA SK, s.r.o. je certifikovaná
“Dôveryhodná Firma”
Viac info

AZ KLIMA SK JE ČLEN SPOLOČNÉHO PODNIKU ČEZ ESCO A SPP
ESCO SLOVENSKO - Logo
ČEZ ESCO - Logo
SPP - Logo
Sme člen zväzu
SPOLOČNOSTI SPOLOČNÉHO PODNIKU ČEZ ESCO A SPP