Investor: ZKW Slovakia s.r.o.
Generálny dodávateľ stavby: Strabag s.r.o.

Popis: Objekty SO 18, SO 20, rozšírenie; SO 30, SO 34. Vzduchotechnika a klimatizácia vybraných priestorov.