Investor: Saunia s.r.o.
Generálny dodávateľ stavby: Baubox s.r.o.

Popis: Realizácia odvetrania a chladenia pre priestory sauny.