DomovSlužbyProjektovanie

S kvalitným projektom je realizácia vzduchotechniky pre nás hračka

Na poli vzduchotechniky sa opierame o dlhoročné skúsenosti, vďaka ktorým pripravíme kvalitnú projektovú dokumentáciu, s ktorou je samotná realizácia rýchla a bezchybná.

MINIMALIZUJEME CHYBOVOSŤ

Používame najmodernejšie softvérové nástroje, ako je napríklad BIM, informačný model budovy, v rámci ktorého celý tím lepšie spolupracuje na príprave 3D modelu, realizácii projektu a výstavbe.

AKO TO U NÁS PREBIEHA?

  • štúdie stavby
  • dokumentácia pre územné konanie a stavebné povolenie
  • dokumentácia pre výber zhotoviteľa
  • dokumentácie pre realizáciu stavby
  • autorský dozor

PRIPRAVÍME VÁM

  • odborný projekt VZT a KJ pre akúkoľvek stavbu, a to od štúdie stavby až po autorský dozor.
  • projekty najvhodnejšieho vzduchotechnického a klimatizačného systému pre najrôznejšie administratívne a komerčné budovy, ale aj pre prevádzky, ktoré majú vysoké nároky na udržanie stálej teploty a vlhkosti, ako sú laboratóriá, operačné sály, sklady s liekmi a podobne.
  • moderný, automatický systém riadenia celej budovy, s ktorým je možné nastaviť teplotné profily pre jednotlivé miestnosti.

Máte záujem o služby, ktoré ponúkame? Neváhajte nás kontaktovať

Kontaktuje nás
AZ KLIMA SK JE ČLEN SPOLOČNÉHO PODNIKU ČEZ A SPP
SPP - Logo
Sme člen zväzu
SPOLOČNOSTI SPOLOČNÉHO PODNIKU ČEZ A SPP