Niečo nefunguje? Vďaka 3 servisným centrám sme do 4 hodín u vás

Naši servisní odborníci v oblasti technického zabezpečenia budov sa Vám postarajú nielen o urgentné odstránenie závady, ale aj o pravidelnú údržbu a kontrolu funkčnosti vzduchotechniky, klimatizácie, systému merania a regulácie, záručný či pozáručný servis a pravidelné kontroly zariadení. V prípade potreby sme u vás do 4 hodín, v závislosti od podmienok v servisnej zmluve.

SME K DISPOZÍCII 24 HODÍN DENNE

Pracujeme 7 dní, 24 hodín v týždni, vďaka čomu sme u vás rýchlo aj v období servisných špičiek, teda na začiatku leta a na začiatku zimy. Dostatok odborníkov nám umožňuje rýchle riešenie porúch aj v období servisných špičiek, teda po nástupe veľmi teplých alebo naopak veľmi chladných dní.

Kontakt na servis +421 903 760 874 azklima@azklima.sk

ČO PRE VÁS ZAISTÍME?

 • záručný a pozáručné opravy vzduchotechniky, klimatizácie, chladenia, systému MaR
 • kontrolu požiarno bezpečnostných zariadení
 • revíziu chladiacich zariadení s regulovanými chladivami
 • úpravy alebo doplnenie existujúcich systémov
 • optimalizáciu vzduchotechnických systémov a zaregulovanie vzduchových výkonov
 • optimalizáciu klimatizačných systémov
 • orientačné aj presné merania teploty, vlhkosti, tlaku, prietoku, vzduchových výkonov, hluku
 • poradenskú činnosť a optimalizáciu prevádzky existujúcich zariadení
 • vykonávame zber dát pomocou časovo neobmedzeného monitorovanie teploty a vlhkosti až v 12 referenčných bodoch

ČO V PRÍPADE HAVÁRIE?

 • zaistíme nepretržitú pohotovostnú službu s výjazdom do 4 hodín v závislosti na servisnej zmluve
 • zapožičiame náhradné zdroje chladu v prípade havárií chladenia serverov a pod.
 • zaistíme tiež servisnú činnosť nadväzujúcich profesií (elektro, zdravotechnika, merania a regulácie, chladenie)
 • v prípade poruchy vyžadujúcej dlhšiu opravu zaistíme provizórne prevádzku
 • zaistíme originálne náhradné diely, v prípade dlhých dodacích lehôt zaistíme adekvátnu náhradu

Máte záujem o služby, ktoré ponúkame? Neváhajte nás kontaktovať

Kontaktuje nás
AZ KLIMA SK JE ČLEN SPOLOČNÉHO PODNIKU ČEZ ESCO A SPP
ESCO SLOVENSKO - Logo
ČEZ ESCO - Logo
SPP - Logo
Sme člen zväzu
SPOLOČNOSTI SPOLOČNÉHO PODNIKU ČEZ ESCO A SPP